Logo Logo
פורטל - איגוד ערים כנרת
*לצורך תשלום יש לקרוא את התקנון ולאשר את קריאתו - ללא אישור לא יהיה ניתן לבצע תשלום באתר.
info

דוחות בתחום חוקי עזר, חוק שמירת הנקיון,רעש יש לבחור בדוחות פיקוח

דוחות על עבירות חניה או נסיעה בחוף הים יש לבחור דוחות חניה

לקבלת תמיכה ניתן להתקשר לחברת לולהטק בטלפון: 077-7944440 שלוחה 1 בין השעות: 08:00-18:00
כתובתנו רחוב יצחק שדה 8, תל אביב מיקוד:6777855