logo

טופס בקשה לתו חנייה


פרטי המבקש

מלאו את הפרטים הבאים בצורה מפורטת שיסייעו לנו בטיפול בפנייה. *שדות חובה


האם קיימת כתובת שונה למשלוח תו חנייה?

פרטי התשלום (סה"כ: ₪5)

מלאו את הפרטים הבאים בצורה מפורטת שיסייעו לנו בטיפול בפנייה